Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Tento ukazatel je základním měřítkem vzdělanosti obyvatel jednotlivých regionů a vypovídá o vyspělosti daného regionu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení