Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Tento ukazatel je základním měřítkem vzdělanosti obyvatel jednotlivých regionů a vypovídá o vyspělosti daného regionu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení