Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Abstrakt: Tento ukazatel je základním měřítkem vzdělanosti obyvatel jednotlivých regionů a vypovídá o vyspělosti daného regionu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení