Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je přinést nové poznatky o vývoji sňatečnosti a rozvodovosti v příslušném regionu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení