Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Zajištění blahobytu společnosti je jedním ze základních zájmů vládnoucích elit. Současné klimatické změny vytvářejí tlak nejen na schopnost vládnoucích garnitur zajistit potravinovou bezpečnost, ale současně dosáhnout vyváženého bezpečnostního prostředí, které sebou mohou klimatické změny přinést. Lze uvažovat o migračních vlnách a konflikty o zdroje, včetně vody a půdy. Predikce možného vývoje klimatu v regionu a následně přijatá opatření jsou jedním z aktivních prostředků vlády k zajištění stability a trvalého rozvoje. Současně již čelíme důsledkům změn klimatu, které se projevují dlouhými obdobími sucha a následně snižováním rozlohy zemědělské půdy. Propast mezi současnými aktivitami k eliminaci klimatických změn a nutností jednotného koordinovaného úsilí v středně a dlouhodobém časovém horizontu nám ukazuje rozdílné přístupy jednotlivých vlád k tomuto problému. Vaším úkolem bude analyzovat aktivity vlád k problematice změn klimatu z pohledu potravinové bezpečnosti a stability v regionech rozvojového světa. Při využití historicko-komparativní metody analyzovat vývoj bezpečnostního prostředí z pohledu migrace vzniklé z důvodů klimatických změn. Navrhnout možné kroky v dlouhodobém horizontu vedoucí ke zmírnění dopadu na společnost a její trvalý rozvoj. Příkladem může být přístup zemí západní Afriky a Jihoafrické republiky (Philipp Heinrigs - Security Implications of Climate Change in the Sahel Region:Policy considerations, Stefan Raubenheimer, Facing climate change – Building South Africa strategy, 2011, ISBN: 978-1-920409-52-4).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení