Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
5
Navrhol: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Abstrakt:
Zajištění blahobytu společnosti je jedním ze základních zájmů vládnoucích elit. Současné klimatické změny vytvářejí tlak nejen na schopnost vládnoucích garnitur zajistit potravinovou bezpečnost, ale současně dosáhnout vyváženého bezpečnostního prostředí, které sebou mohou klimatické změny přinést. Lze uvažovat o migračních vlnách a konflikty o zdroje, včetně vody a půdy. Predikce možného vývoje klimatu v regionu a následně přijatá opatření jsou jedním z aktivních prostředků vlády k zajištění stability a trvalého rozvoje. Současně již čelíme důsledkům změn klimatu, které se projevují dlouhými obdobími sucha a následně snižováním rozlohy zemědělské půdy. Propast mezi současnými aktivitami k eliminaci klimatických změn a nutností jednotného koordinovaného úsilí v středně a dlouhodobém časovém horizontu nám ukazuje rozdílné přístupy jednotlivých vlád k tomuto problému. Vaším úkolem bude analyzovat aktivity vlád k problematice změn klimatu z pohledu potravinové bezpečnosti a stability v regionech rozvojového světa. Při využití historicko-komparativní metody analyzovat vývoj bezpečnostního prostředí z pohledu migrace vzniklé z důvodů klimatických změn. Navrhnout možné kroky v dlouhodobém horizontu vedoucí ke zmírnění dopadu na společnost a její trvalý rozvoj. Příkladem může být přístup zemí západní Afriky a Jihoafrické republiky (Philipp Heinrigs - Security Implications of Climate Change in the Sahel Region:Policy considerations, Stefan Raubenheimer, Facing climate change – Building South Africa strategy, 2011, ISBN: 978-1-920409-52-4).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia