Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Abstrakt: Žádná společnost se nemůže považovat za suverenní pokud není schopna zabezpečit potravinovou bezpečnost pro občany. Potřeba zabezpečit trvalou udržitelnost je důvodem proč státy věnují této oblasti nepřetržitou pozornost a využívají všechny dostupné zdroje pro zabezpečení udržitelnosti zemědělského rozvoje. Vašim úkolem bude analyzovat vztah mezi potravinovou bezpečností, zemědělským rozvojem a půdní reformou na vybraném teritoriu severní/západní/ jižní/ východní a střední Afriky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení