Summary of topics offered - Department of Territorial Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
State of topic: approved (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Territorial Studies - FRDIS
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Žádná společnost se nemůže považovat za suverenní pokud není schopna zabezpečit potravinovou bezpečnost pro občany. Potřeba zabezpečit trvalou udržitelnost je důvodem proč státy věnují této oblasti nepřetržitou pozornost a využívají všechny dostupné zdroje pro zabezpečení udržitelnosti zemědělského rozvoje. Vašim úkolem bude analyzovat vztah mezi potravinovou bezpečností, zemědělským rozvojem a půdní reformou na vybraném teritoriu severní/západní/ jižní/ východní a střední Afriky.

informace
There are no limitations of the topic