Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt: Žádná společnost se nemůže považovat za suverenní pokud není schopna zabezpečit potravinovou bezpečnost pro občany. Potřeba zabezpečit trvalou udržitelnost je důvodem proč státy věnují této oblasti nepřetržitou pozornost a využívají všechny dostupné zdroje pro zabezpečení udržitelnosti zemědělského rozvoje. Vašim úkolem bude analyzovat vztah mezi potravinovou bezpečností, zemědělským rozvojem a půdní reformou na vybraném teritoriu severní/západní/ jižní/ východní a střední Afriky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia