Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Abstrakt: Refoma bezpečnostního sektoru má za cíl vytvořit bezpečné prostředí, které je předpokladem udržitelného rozvoje, snižování chudoby, dobrého a bezpečného vládnutí a ve svém důsledku rozvoje demokratického státu a státních institucí založených na implementaci práva. Zajištění mírového rozvoje je závislé na schopnosti státu minimalizovat zranitelnost lidí prostřednictvím trvalého rozvoje při využití adekvátních politických nástrojů pro eliminaci rizik ohrožujících blahobyt společnosti. Proces předpokládá vytvoření adekvátních civilních struktur umožňujících kontrolu nad subjekty bezpečnostního sektoru. Bezpečnostní sektor zahrnuje tradičně ozbrojené síly a policii, ale z širšího pohledu jsou pevnými součástmi exekutivní a legilativní rámec, struktury řešící implementaci právního postavení příslušníků bezpečnostního sektoru, stejně tak jako nevládní poskytovatelé bezpečnostních služeb. Vaším úkolem bude provést popis vývoje struktur bezpečnostního sektoru a implementace právních ustanovení v procesu transformace při budování občanské společnosti a zabezpečení udržitelného rozvoje,zhodnotit vývoj rozpočtu silových ministerstev, trendy v oblasti vlastnictví majetku a jeho nabývání a hlavní směry rozvoje silových ministerstev. Transformace bezpečnostního sektoru je plně závislá na vládnoucí garnituře státu a realizované transformační kroky by měly směřovat k naplňování vládního prohlášení při zabezpečování vnitřní a vnější bezpečnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-MTS Mezinárodní teritoriální studia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.