Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:5
Navrhol:
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.
Abstrakt:
Refoma bezpečnostního sektoru má za cíl vytvořit bezpečné prostředí, které je předpokladem udržitelného rozvoje, snižování chudoby, dobrého a bezpečného vládnutí a ve svém důsledku rozvoje demokratického státu a státních institucí založených na implementaci práva. Zajištění mírového rozvoje je závislé na schopnosti státu minimalizovat zranitelnost lidí prostřednictvím trvalého rozvoje při využití adekvátních politických nástrojů pro eliminaci rizik ohrožujících blahobyt společnosti. Proces předpokládá vytvoření adekvátních civilních struktur umožňujících kontrolu nad subjekty bezpečnostního sektoru. Bezpečnostní sektor zahrnuje tradičně ozbrojené síly a policii, ale z širšího pohledu jsou pevnými součástmi exekutivní a legilativní rámec, struktury řešící implementaci právního postavení příslušníků bezpečnostního sektoru, stejně tak jako nevládní poskytovatelé bezpečnostních služeb. Vaším úkolem bude provést popis vývoje struktur bezpečnostního sektoru a implementace právních ustanovení v procesu transformace při budování občanské společnosti a zabezpečení udržitelného rozvoje,zhodnotit vývoj rozpočtu silových ministerstev, trendy v oblasti vlastnictví majetku a jeho nabývání a hlavní směry rozvoje silových ministerstev. Transformace bezpečnostního sektoru je plně závislá na vládnoucí garnituře státu a realizované transformační kroky by měly směřovat k naplňování vládního prohlášení při zabezpečování vnitřní a vnější bezpečnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTS Mezinárodní teritoriální studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.