Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Abstrakt: Zhodnocení imigrační politiky vybrané země a její komparace s imigrační politikou v dalších zemích. Dopady imigrace pro fiskální politiku. Konstrukce modelů analyzujících dopady migrace ve fiskální oblasti. Návrhy: Různé druhy imigrační politiky a jejich předpokládané fiskální dopady.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení