Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Abstrakt:
Zhodnocení imigrační politiky vybrané země a její komparace s imigrační politikou v dalších zemích. Dopady imigrace pro fiskální politiku. Konstrukce modelů analyzujících dopady migrace ve fiskální oblasti. Návrhy: Různé druhy imigrační politiky a jejich předpokládané fiskální dopady.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia