Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Teorie hystereze a její praktické implikace
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Teoretické koncepty zabývající se hysterezí. Příčiny hystereze. Identifikace hysterezních faktorů na zvoleném trhu práce. Komparace situace na trzích práce v dalších zemích. Rozdílné pohledy: přirozená míry nezaměstnanosti a NAIRU. Hospodářsko-polit. implikace hystereze.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení