Summary of topics offered - Department of Territorial Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Teorie hystereze a její praktické implikace
State of topic: approved (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Territorial Studies - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Summary:
Teoretické koncepty zabývající se hysterezí. Příčiny hystereze. Identifikace hysterezních faktorů na zvoleném trhu práce. Komparace situace na trzích práce v dalších zemích. Rozdílné pohledy: přirozená míry nezaměstnanosti a NAIRU. Hospodářsko-polit. implikace hystereze.

informaceThere are no limitations of the topic