Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Teorie hystereze a její praktické implikace
Stav témy: schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Teoretické koncepty zabývající se hysterezí. Příčiny hystereze. Identifikace hysterezních faktorů na zvoleném trhu práce. Komparace situace na trzích práce v dalších zemích. Rozdílné pohledy: přirozená míry nezaměstnanosti a NAIRU. Hospodářsko-polit. implikace hystereze.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia