Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Podvozky motorových vozidel.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Abstrakt:
Vypracujete přehled používaných typů podvozků motorových vozidel. U vybraných typů uveďte stručné vyhodnocení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení