Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Výběr nejvhodnější standardní chronologie pro dendrochronologické datování méně častěji se vyskytujících druhů dřev v archeologickém dendrologickém materiálu
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary:
Vytvořit lokální standardní chronologie z alespoň 30 stromů pro DB, JD, SM, BO, BK a odebrat další vzorky z např. JM, OL, MD, TIS. Tyto dřeviny patří mezi druhy, které se méně častěji vyskytují v archeologickém materiálu. Prot tyto dřeviny však není sestavena samostatná standadrní chronologie pro jejich datování. Výzkum tedy ukáže, zda je možné tyto dřeviny datovat podle běžně sestavených standardních chronologií. Preferujeme studenty, kteří absolvovali volitelný předmět Dendrochronologie a předmět Stavba dřeva nebo Lesnická xylologie.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic