Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vliv klimatu na radiální přírůst dřeva dubu na vybraných lokalitách ČR (Čechy/Morava)
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Summary: Sestavení lokální standardní chronologie pro dvě různé nadmořské výšky a to 200 m n. m. a 500 m n. m.. Tyto dvě standardní chronologie budou mezi sebou porovnány a zároveň bude pro každou lokalitu modelován v programu DendroClim vliv klimatu na radiální přírůst dubu (teploty, srážky). Výsledky budou následně spolu porovnány a budou hledány rozdíly mezi těmito lokalitami. Preferujeme studenty, kteří absolvovali volitelný předmět Dendrochronologie.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic