Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Populační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkova
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: -Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí