Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Písmolijna aneb tvorba fontů programem FontForge
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Volně šiřitelný FontForge je kvalitní program pro tvorbu fontů. Cílem tématu AVT je seznámení se s programem a jednoduchá ukázka tvorby části řezu. Pro bakalářskou úroveň se předpokládá vytvoření celého řezu. Toto téma sice nevyžaduje programátorské dovednosti, je však vyváženo požadavkem vztahu k designu a grafice a citu pro grafický návrh.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení