Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Jazyky pro popis grafických objektů (MetaPost, TikZ)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Řešení grafického designu pomocí specializovaných jazyků je protipólem ke grafickým editorům. Chování grafického vzhledu lze programovat jednoduchými příkazy. Úseky kódů v obou jazycích, tj. MetaPost i TikZ, lze integrovat do typografického systému ConTeXt. V rámci tématu pro AVT se očekává základní seznámení se (alespoň) s jedním z těchto jazyků a ukázka jeho využití (upřesnění tématu dle individuální domluvy). V rámci bakalářské práce by se tímto způsobem řešil konkrétní problém, ovšem komplexně.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení