Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Programovací jazyk Lua
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Programovací jazyk Lua je málo známým programovacím jazykem, jenž však vchází ve známost ve spojitosti s typografickým systémem ConTeXt. V rámci AVT je cílem se s jazykem seznámit a využít jej k řešení úloh známých například z předmětu Programovací techniky. Na úrovni bakalářské práce pak je cílem srovnat tento programovací jazyk s jazyky používanými pro výuku algoritmizace a zamyslet se nad jeho možným využitím ve výuce.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení