Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Programovací jazyk Lua
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Programovací jazyk Lua je málo známým programovacím jazykem, jenž však vchází ve známost ve spojitosti s typografickým systémem ConTeXt. V rámci AVT je cílem se s jazykem seznámit a využít jej k řešení úloh známých například z předmětu Programovací techniky. Na úrovni bakalářské práce pak je cílem srovnat tento programovací jazyk s jazyky používanými pro výuku algoritmizace a zamyslet se nad jeho možným využitím ve výuce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení