Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizace přípravy dokumentu v typografickém systému ConTeXt
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Toto téma pokrývá tzv. preprocessing dokumentů připravených pro zpracování typografickým systémem ConTeXt. Téma si lze si představit jako předpřeklad, tj. předběžnou kontrolu správnosti syntaxe, správnosti použití existujících příkazů (počet a typ parametrů), kontrolu existence a čitelnosti externích souborů apod. Vytvořený program by měl podstatně rychleji informovat uživatele o existujících chybách ještě před tím, než se spustí vlastní překlad, který je vždy časově náročnější.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení