Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Detekce a korekce typografických jevů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt: Správně vysázený dokument musí vyhovovat řadě typografických pravidel. Detekci problémových míst a v některých případech i následnou opravu lze úplně nebo částečně automatizovat. Programové vybavení může mít podobu samostatných, oddělených programů, nebo může být integrováno do prostředí, v němž se dokument zpracovává. Příkladem může být (již existující) program vlna pro doplňování nezlomitelných mezer za jednopísmenné předložky a spojky. Další typografické jevy k řešení mohou být například pomlčky, spojovník aj.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení