Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Konfigurace textových editorů a procesorů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Některé editory, např. joe, emacs či SciTE, umožňují uživateli přizpůsobit svoje chování jeho potřebám. Může se jednat jak o přiřazení určitých vlastností konkrétním klávesám (joe), tak i o připrogramování dalších služeb (emacs). Konfigurační soubory lze připravit jak pro operátory zpracování dokumentů (sazeče), tak i pro programátory pro konkrétní programovací jazyky (TeX, resp. ConTeXt; Lua; případně i jiné).
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení