Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce objasňuje pojmovou základnu týkající se demografických charakteristik přírůstku obyvatelstva (přirozený a migrační/celkový přírůstek) a metodu volby vhodného modelu trendu a konstrukci předpovědí časových řad. Součástí je predikce dalšího vývoje přírůstku a porovnání vybraného regionu s vývojem v ČR.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení