Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Bakalářská práce objasňuje pojmovou základnu týkající se demografických charakteristik přírůstku obyvatelstva (přirozený a migrační/celkový přírůstek) a metodu volby vhodného modelu trendu a konstrukci předpovědí časových řad. Součástí je predikce dalšího vývoje přírůstku a porovnání vybraného regionu s vývojem v ČR.

informaceThere are no limitations of the topic