Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce objasňuje pojmovou základnu týkající se demografických charakteristik přírůstku obyvatelstva (přirozený a migrační/celkový přírůstek) a metodu volby vhodného modelu trendu a konstrukci předpovědí časových řad. Součástí je predikce dalšího vývoje přírůstku a porovnání vybraného regionu s vývojem v ČR.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení