Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá teoretickými a metodologickými východisky týkající se struktury obyvatelstva (konktrétně počtu obyvatel, z toho mužů/žen, počtu obyvatel dle věkové struktury atp.), analýzami současného stavu a dalšími předpoklady vývoje. Součástí je také predikce dalšího vývoje, zpracovaná na základě analýzy časových řad.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení