Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá teoretickými a metodologickými východisky týkající se struktury obyvatelstva (konktrétně počtu obyvatel, z toho mužů/žen, počtu obyvatel dle věkové struktury atp.), analýzami současného stavu a dalšími předpoklady vývoje. Součástí je také predikce dalšího vývoje, zpracovaná na základě analýzy časových řad.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení