Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt: Náplní práce jsou jednak a) teoretická vymezení sledovaných demografických ukazatelů, dále b) analýza struktury obyvatelstva a demografických ukazatelů (sňatečnost a rozvodovost, porodnost a úmrtnost, plodnost a potratovost pro vybraný region), c) metodika týkající se zpracování časových řad (volba vhodného trendu, modelování, popis řad)a d) srovnání vybraných hodnot demografických ukazatelů regionu s vývojem v ČR.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení