Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza demografického vývoje vybraného regionu
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Summary:
Náplní práce jsou jednak a) teoretická vymezení sledovaných demografických ukazatelů, dále b) analýza struktury obyvatelstva a demografických ukazatelů (sňatečnost a rozvodovost, porodnost a úmrtnost, plodnost a potratovost pro vybraný region), c) metodika týkající se zpracování časových řad (volba vhodného trendu, modelování, popis řad)a d) srovnání vybraných hodnot demografických ukazatelů regionu s vývojem v ČR.

informace
There are no limitations of the topic