Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Náplní práce jsou jednak a) teoretická vymezení sledovaných demografických ukazatelů, dále b) analýza struktury obyvatelstva a demografických ukazatelů (sňatečnost a rozvodovost, porodnost a úmrtnost, plodnost a potratovost pro vybraný region), c) metodika týkající se zpracování časových řad (volba vhodného trendu, modelování, popis řad)a d) srovnání vybraných hodnot demografických ukazatelů regionu s vývojem v ČR.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení