Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Analýza výnosových a fenologických řad vybraných obilnin s důrazem na klimaticky extrémní ročníky
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude vycházet z analýzy dlouhodobých dat pro vybrané druhy obilnin a klimatických dat a zaměří se na zkoumání dopadu klimaticky mimořádných ročníků na výnosovou stabilitu. Součástí práce bude i vyhodnocení možných důsledků změny klimatu na výskyt klimaticky mimořádných ročníků. Klíčová slova: polní plodiny, růst, vývoj, teplotní sumy, stres suchem, povodně, pozdní mrázy, změna klimatu, Kvalifikační požadavky: - absolvent magisterského studia zemědělského, geografického nebo biologického zaměření, - schopnost samostatné práce v terénu - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PC podmínkou, znalost statistických metod výhodou - schopnost týmové spolupráceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná