Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat volbou nejvhodnějších metod pro monitoring zemědělského sucha a analýzou zranitelnosti rostlinné výroby suchem v současných a očekávaných klimatických podmínkách ve vybraných oblastech ČR. Klíčová slova: polní plodiny, stres suchem, dálkový průzkum země, indexy sucha, modely vodní bilance změna klimatu, meteorologické prvky, GIS Kvalifikační požadavky: - absolvent magisterského studia zemědělského, geografického nebo biologického zaměření, - dobrá znalost AJ – minimálně schopnost rozumět písemnému textu - znalost práce na PC, znalost statistiky a GIS výhodou - ochota k týmové spolupráciObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná