Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Abstrakt: Při určování archeologických vzorků dřev je často problematické odlišit na mikroskopické úrovni dřevo smrku obecného (Picea abies (L.) Karst.) a modřínu opadavého (Larix decidua L.). Cílem práce je najít co nejvíce odlišných znaků pro účely mikroskopického odlišení výše uvedených druhů dřev.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.