Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Abstrakt:
Doktorand provede vyhodnocení úrovně sportovního rybolovu a managementu vybraných rybářských revírů na základě víceleté řady údajů z hospodářské evidence předmětných rybářských revírů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZOO Zootechnika
D-ZOO-SZ Speciální zootechnika