Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se bude zabývat rozpadem porostu s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 lesního vegetačního stupně. Porost je situován na ŠLP Křtiny. Snadná dostupnost MHD (cca 30 z Brna). V prvé fázi bude společně s umělou obnovu sledován nástup sukcesních dřevin. K dispozici budou taktéž data ÚZPL. Součástí práce mohou dále být měření disponibilního slunečního záření pomocí moderních metod (FISH EYE). Práce s klimatickými daty aj. Výsledkem by měla být doporučení pro obnovu nebo rekonstrukce obdobných porostů. V tématu práce je vhodné pokračovat na diplomou práci.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení