Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Změny krajinného rázu agrární krajiny a jejich vliv na drobnou zvěř v honitbě Němčice nad Hanou
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Téma je určeno pro studenta/ku 1. roč., který se orientuje v problematice myslivosti a tvorby krajiny. Mapové podklady historické i současné jsou již zajištěny. Mimo standardní práci při řešení BP budou nutné návštěvy archivů v Prostějově a Kojetíně. Bližší informace na ernst@email.cz

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení