Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt: Hodnocení růstu dřevin na vybraných trvalých výzkumných plochách biokoridoru Vracov, (příp. jiných biokoridorů na jižní Moravě). Inventarizace a hodnocení základních biometrických parametrů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia