Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Summary:
Hodnocení růstu dřevin na vybraných trvalých výzkumných plochách biokoridoru Vracov, (příp. jiných biokoridorů na jižní Moravě). Inventarizace a hodnocení základních biometrických parametrů.

There are no limitations of the topic