Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Růst dřevin na bývalé zemědělské půdě
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Summary: Hodnocení růstu dřevin na vybraných trvalých výzkumných plochách biokoridoru Vracov, (příp. jiných biokoridorů na jižní Moravě). Inventarizace a hodnocení základních biometrických parametrů.

There are no limitations of the topic