Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení sortimentu podzimních aster z rodů Symphyotrichum a Eurybia
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary: Podzimní astry rodů Symphyotrichum a Eurybia patří k nejvýznamnějším trvalkám pěstovaným v parkových výsadbách i k řezu květů. Z dlouhé řady pěstovaných taxonů jsou nejznámější S. novae-angliae, S. ericoides, S. novi-belgii, S. dumosum, S. lateriflorum a četné hybridy. Posláním bakalářské práce bude zhodnocení dostupných sortimentů z hlediska jejich uplatnitelnosti v zahradních výsadbách na podkladě morfologických a fenologických charakteristik. Postup: kompilativní zpracování dostupné literatury k tématu, soustředění sortimentu, sestavení deskriptorů a vyhodnocení předběžných sledování pro pozdější práci diplomovou.

There are no limitations of the topic