Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt:
Na základě literárních podkladů porovnat modely a informační systrémy používané ke komplexmímu hodnocení hospodaření zemědělských podniků a jeho dopadů na životní prostředí. Jedná se o práci se zahraniční literaturou. Předpokládá se znalost angličtiny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia