Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Porovnání metod komplexního hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt:
Na základě literárních podkladů porovnat modely a informační systrémy používané ke komplexmímu hodnocení hospodaření zemědělských podniků a jeho dopadů na životní prostředí. Jedná se o práci se zahraniční literaturou. Předpokládá se znalost angličtiny.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení