Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vyhodnocení růstu porostu RRD (topolová plantáž) na majetku Lesů města Brna
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
V roce 2006 byl založen na území Lesů města Brna porost z rychle rostoucích dřevin RRD. Celková výměra porostu je 2,09 ha. Hlavnimi dřevinami jsou zde topol a dále vrba. Od doby založení zde nebyly prováděny žádná šetření. Prvotní šetření by mělo zhodnotit enonomiku a produkci plantáže.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení