Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vyhodnocení spontánní sukcese po větrné kamamitě na území NPR Vývěry Punkvy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
V roce 2010 byla větrnou kalamitou Antonín postižena NPR Vývěry Punkvy. Na části postiženého území došlo k odklizení dřevní hmoty. Předmětem výzkumu je sledovat a vyhodnotit sukcesi především dřenin na vzniklé asi 1 ha holině, resp výzkumné ploše o velikosti 0,5 ha. Výzkumná šetření budou provedena na dílčích ploškách dle stanovené metodiky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení