Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Faculty:
topic for all faculties
Institute:
Deans Office of the Faculty of Horticulture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
V modelovém prostoru města, který bude vybrán po dohodě s vedoucím DP budou na úrovni architektonické studie dotvořeny vybrané ulice, náměstí,park, nábřeží, dvory a zahrady tak aby mohly spolu ve vzájemné vazbě reprezentovat funkční systém zeleně městské zóny.

There are no limitations of the topic