Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení vlivu hloubkového kypření vinic na změny půdních vlastností
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Summary:
Práce se bude zabývat hodnocením změny půdních vlastností vlivem mechanizovaného zásahu - hloubkového kypření u několika rozdílných stavovišť s různými půdními podmínkami.

There are no limitations of the topic