Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
The student will have to compare two companies, one from the Czech Republic and the other from a country to be chosen by the student. The student will initially explain the different types of classical marketing tools used by firms. In the analysis the student should show modern social networks has become more popular these days show its advantages and shortfalls as new and better way of communication compare to the classical type.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení