Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Průzkum, dokumentace a sanace dřevěných konstrukcí
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Veronika Hunková, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na dokumentaci dřevěných konstrukcí, stavebně historický a stavebně technický průzkum a návrhy na jejich sanaci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-DI Dřevařské inženýrství
N-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.